HİKMET 23

İçindekiler

TÜRKÇEDE ÜST ÜSTE GELEN OLUMSUZLUK EKİYLE KURULMUŞ

YAPILAR: TÜRKÇE ULUSAL DERLEMİ (TUD) ÖRNEKLERİ

Prof. Dr. Oktay AHMED

( 10 – 41 )

MAKEDONYA ÇOCUK EDEBİYATINDA IRKSAL, TOPLUMSAL,

KÜLTÜREL, DİNİ VE CİNSEL STEREOTİPLERİ,

ONLARIN TOPLUMSAL BAĞLAMI VE ESTETİK İŞLEVİ

Prof. Dr. Jovanka DENKOVA

( 42 – 56 )

OSMANLILARIN 14-CÜ YÜZYILIN SONLARINA DOĞRU ORTA-GÜNEY

AVRUPA’NIN BÖLGELERİNİ FETHİ:KAYNAKLARIN İKİ ANLAMLILIĞI

Prof. Dr. Boban PETROVSKI( 58 – 73 )

MAKEDONYA’DA ÇOCUK EDEBİYATI VE ÇOCUK GELİŞİMİ

Doç. Dr. Mahmut ÇELİK

( 74 – 81 )

MAKEDONYA TÜRKLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARININ BAZI

BÖLGELERİNDE DOĞUM ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER

İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR

Doç. Dr. Mensur NUREDİN

( 82 – 97 )

OSMANLI DÜNYASINDA YENİ PAZAR (XV-XVIII y.y.)

Doç. Dr. Recep ŞKRİYEL

( 98 – 115 )

TÜRK KÜLTÜR DİLİNDE ŞİİR İLE MUSİKİNİN BİRLİKTELİĞİ

Doç. Dr. Serdar UGURLU

( 116 – 131 )

BİR NEO-KLASİK BALKAN ŞAİRİNİN VATAN AĞIDI: ABDÜLFETTAH

RAUF’UN ŞİİRİNDE ÜSKÜP VE MAKEDONYA-1

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

( 132 – 151 )

MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI BİLDUNGS ROMANI

OLARAK OKUMAK

Dr. Sibel BAYRAM

( 152 – 167 )

BATI DÜŞÜNCESİ İLE TÜRK DÜŞÜNCESİ ARASINDA KÖPRÜ KURAN

BİR TÜRK SOSYOLOĞU: HİLMİ ZİYA ÜLKEN

Dr. Ayhan VERGİLİ

( 168 – 183 )

GOSTİVAR BELEDİYESİ HASTANESİNİN CERRAH BÖLÜMÜNDE

INGUINAL HERNIA KONUSUNDA YAPILAN TEDAVİSİNİN SUNUMU

Dr. Adnan VRAYNKO

( 184 – 194 )

Baş Yazı

This post is also available in: İngilizce