ENFEKTE LIPOMUN EN VERIMLI DRENAJI OLARAK EKSIZYON

Doç. Dr.Adnan VRAYNKO, Dr.sci. Gafur MEMETI ENFEKTE LIPOMUN EN VERIMLI DRENAJI OLARAK EKSIZYON Özet Bu yazının amacı eksizyon yönteminin lipom enflamasyonu tedavisinde kullanıla-bilecek en uygun yöntem olduğunu göstermektir....

Read More