Prof. Dr. Yovanka DENKOVA

ERGENLİĞİN KİLİT UNSURU OLARAK YALNIZLIK

ÖZET

ÖZET

Bu çalışmada edebiyat teorisinde “Gençlik Edebiyatı” olarak bilinen edebiyatın önemli bir unsuru ele alınmaktadır. Olsun ki bununla ilgili daha başka bir çok terimin mevcut olduğu rahatlıkla söylenebilir. Terimle ilgili birkaç tanım verildikten sonra gençlerin karşılaştıkları kilit sorunlar arasında yalnızlık duygusu, izole edilirlik ve başkaları tarafından anlaşılamamak olduğu belirtilecektir. Ergenlerdeki bu duygu özgüven eksikliği, çekingenlik ve hiç kimseye duyguların anlatılamaması hissini doğurmaktadır. Çoğu kez ergenlik çağındaki gençler çevrelerinden suçlanmamak için hiç kimseye anlatamadıkları şiddete kurban olabilirler. Bu sebeplerden dolayı onlar sıkça kendilerine kapanıyor en yakınlarıyla bile iletişimi en az seviyeye düşürüyor, tüm bunlar ise yaşanan olumsuz tecrübelerden oluşan negative enerjinin uzaklaştırılması yada onlara ulaşılmakta bir yol bulunmazsa çok daha büyük psiholojik sorunlar doğurabilir.
Anahtar kelimeler: ergenlik, yalnızlık, şiddet, makedon edebiyatı.