Prof. Jovanka D. DENKOVA

GORYAN PETREVSKI’NIN GENÇLERE AIT EPISTOLER EDEBIYAT TÜRÜ

ÖZET

ÖZET

Bu çalışmada epistoler edebi türünde ki sorunlar araştırılıyor. Öncelikle, edebi türü tanımlamak için gerçek bir girişim yapılıyor, daha sonra bu türün özelliğini ve aynı zamanda kurgusal olmayan düzyazı (otobiyografi, anılar, günlükler, vb) Mektupların edebi tür olarak genel özellikleri vurgulanır, ve bu onun diyalojik doğasıdır. Makalede bu türü farklı bir yönüyle sınıflandırma yapılmıştır. Bu makalemizde, yazarin edebi eserlerinde farklılıkları göstermeye çalışır, bu farklılıklar yazarın görüşüne baglıdır. Görüldüğü gibi yazar farklı bölümlerden inceleyerek farklı uygulamalar yapıyor ve epistoler unsurları birleştirmeğe çalışır. Epistoler türlerin bazı bölümlerinde ise bütün kitabı alıp mektup biçiminde sergiler, aynen “Spomenka’ya geç kalmış mektuplar”, Yazarın diğer romanlarında bu edebi tür pek gelişmiş değil diğer eserlerinde bu türlere sadece kısmen yer verir, üçüncüsü tür yazılarında ise yazar daha fazla gençlerde iletişim bölümlerine daha fazla yer veriri, o tür ise iletişim elektonik yoluyla daha doğrusu elektronik posta (e-mail) gibi.
Anahtar Kelimeler: Mektuplar, edebi tür, gönderen, kabül eden, gençler için Makedon Edebiyatı.