Hakkımızda

İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:

ADEKSAM, YNA Sokağı no:
1230 GOSTİVAR

MAKEDONYA.

e-posta:iletisim@hikmetdergisi.org,
hikmetdergisi@hotmail.com
editor: e-posta: hocafadil@hotmail.com
web: www.hikmetdergisi.org, www.adeksam.org
Tel:+389 42 214319