Prof. Dr. Redžep ŠKRIJELJ

OSMANLI GÖNÜLLÜ ASKERİ BİRLİKLERİNDE KOSOVA VE SANCAK MÜSLÜMANLARI (1914-1918) 

Abstract –  Ful Text (Pdf)


Prof. Dr. Dobrila Milovska

GİRİŞ. ST. KLİMENT OHRİDSKİ ÖZGÜN ORTAÇAĞ VAAZLARIN KURUCUSU VE KLASİĞİ 
St Kliment Ohridski’niṅ Methyeleri 
Abstract -  Ful Text (Pdf)

Prof. Dr. Lusi Karanikolova-Çoçorovska
BETİMLEME VE ANLATIM YOLUYLA MENTALİTE

Abstract –  Ful Text (Pdf)


Doç. Dr. Mensur NUREDİN

EKONOMİ İLE DİN İLİŞKİSİ
Abstract -  Ful Text (Pdf)

Prof. Dr. Mariya Leontiç
TÜRKÇEDE FİİLİMSİLER

Abstract –  Ful Text (Pdf)


Doç. Dr. Jovanka Denkova
ÇOCUKLAR İÇİN İKİ HAYVANSI ROMANDA EVCİL HAYVANLARA KARŞI DAVRANIŞLARIN AÇIKLANMASI
Abstract -  Ful Text (Pdf)

Doç. Dr. Osman Emin
DUYGUSAL ZEKA YETERLİLİKLERİNİN EGİTİMDEKİ ROLÜ
Abstract -  Ful Text (Pdf)

Doç. Dr. Abdülcemil Nesimi, Doç. Dr. Mensur Nuredin
BEŞERİ BİLİMLERDE İLİM, ZAMAN VE SAMİMİYETİN ÖNEMİ

Abstract –  Ful Text (Pdf)


Doç.Dr, Strahinya TIRPEVSKİ, Yard. Doç.Dr Denis JERNOVSKİ
‘KARPOŞ’ FABRİKASI’NDA ÜRETİLEN PREFABRİK KONUT YERLERİNİN ÖRNEĞİNE GÖRE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME KARMAŞIKLIĞI

Abstract –  Ful Text (Pdf)


Mr. Esfer ALİYİ

MAKEDONYA CUMHURİYETİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MENŞELİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARININ ÖNEMİ

Abstract –  Ful Text (Pdf)


M.Sc Aybeyan Selim, Prof. Dr Muzafer Saračević
Bilgisayar Labaratuvarının Risk Değerlendirmesinde Deterministik Getiri ile Risksiz Nakitin Önemi 
Abstract -  Ful Text (Pdf)