M. Sc Aybeyan Selimi, Prof. Dr Muzafer Saračević

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE DEVLET MATURA SINAVINDA MATEMATİK SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet

Mezuniyet, dünyanın her ülkesindeki eğitim sürecinin ve her öğrencinin hayatının çok önemli bir parçasıdır. Bilgi temelli toplumun gelişimi ve küreselleşme sürecinin yaygınlaşması, eğitimin kişisel ve toplumsal gelişme açısından önemini vurgulamıştır. Her ülke, ulusal müfredat alanındaki değişikliklere özellikle vurgu yaparak, okul sisteminin zamanın yeni taleplerine dönüştürülmesi ihtiyacını kabul etmek istiyor. Öğrencilerin değerlendirmesi, öğretim sürecinin etkilerini izlemek, öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmek, mesleki gelişimlerini belirlemek ve belirli bir yeteneğe göre seçmek için yapılır. Bu nedenle değerlendirmede tarafsızlık çok önemlidir ve bir test değerlendiricisinin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Ortaöğretim bitiminde Makedonya Cumhuriyeti’nde devlet matura sınavı yapılır. Bu sınav ile öğrencilerin seçimi yapılır ve ülkedeki üniversitelere kaydolma başarısı belirlenir. Bu amaçla, bu makale devlet matura sınavlarında  matematik sınavlarını analiz etmektedir.

Anahtar kelimeler: testler, değerlendirme, devlet maturası ve proje çalışması.