Dr.Elvin HASAN

TÜRKİYE VE MAKEDONYA’DA ORTAÖĞRETİM TEŞKİLATLANMASI
VE YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMASI

Özet

Günümüzde teknolojinin öncülüğünde insanların toplumsal hayatında birçok değişim olduğunu görmekteyiz. Bu gelişmeler eğitim sistemlerine de yansımaktadır, globalleşen dünyada toplumların olduğu gibi, ülkelerin eğitim sistemleri de sürekli birbirileri ile etkileşim içerisindedir. Bir federasyonun, imparatorluğun vb. dağılması sonrasında kurulan ülkelerin toplumsal hayatında ve eğitim sistemlerinde benzerlikler ve zamanla farklılıklar da görülebilir. Makedonya ve Türkiye’nin ortaöğretim sistemini, ortaöğretim örgütlenmesini, eğitim ve öğretim sürecini ve örgütlenmesini, ortaöğretim yönetimini ve yöneticilerin
atanmasını karşılaştırmanın çok yakın ve ortak tarihi bağları ve daha yüz yıl öncesine kadar aynı ülkede beraber yaşayan iki ulusun, eğitim alanındaki işbirliğinin gelişmesinin, iki ülke için büyük önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Hele iletişim ve ulaşımın bu kadar kolaylaştığı bir zamanda bağların güçlenmesi iki ülkenin yakınlaşması ihtiyaçtan da öte bir mecburiyet
gibi görülebilir. Bunun yanı sıra Makedonya ve Türkiye’nin ortak bir hedefi AB’ne tam üye olmaktır, aday ülke oldukları bu dönemde eğitim alanında işbirliğinin gelişmesi iki ülkenin ortak çıkarlarıyla örtüşmekte ve Makedonya’da yaşayan Türk topluluğun eğitiminin gelişmesinde, sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, ortaöğretim, ortaöğretim teşkilatı ve
yönetimi, Makedonya, Türk topluluğu