Mr. Esfer ALİYİ

TÜRK YATIRIMLARININ MAKEDONYA EKONOMİSİNE GENEL ETKİLERİ: İMKANLAR VE ÖNERİLER

Özet

Makedonya Cumhuriyeti`nde tasarruf oranları ve yatırımlar düşük düzeyde olup, daha dinamik bir ekonomik büyüme gerçekleştirmek için yeterli değildir. Diğer tarafta, orta vadede dış borç servisinin kısıtlı bütçe imkanları nedeni ile (uluslararası ve yerli) kreditörlerden borçlanması kabul edilir değildir. Aynı zamanda, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu artan yatırım tutarlarını gerektirmektedir, daha önce belirttiğimiz nedenler dikkate alınarak, ülke ekonomik faaliyetlerinde uzun vadeli kaynak ve katalizatör olarak bakılan doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Yapılan analizde Türk menşeli yatırımların ülke ekonomisine pozitif etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda asıl amacımız, son on yılda ekonomik işbirliğinin ciddi derecede arttığı gerçeği bulunan ve özellikle önemli ekonomik ve stratejik partner olan Türkiye Cumhuriyeti`nin doğrudan yabancı yatırımlarını incelemek, etkilerini ortaya koymak ve artışın devamını sağlamak için önerilerde bulunarak bu yönde katkı sağlamaktır.

Anahtar kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, Ekonomik etkiler, Makedonya
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti.