Mr. Fehmi Skender

Eğitimde Veri Madenciliği ve Öğrenci Başarısı Data Mining Applications in the Educatıon and Student Achievement

Özet

Teknoloji gelişmelerine ilişkin veri tabanları ve özellikle depolama sistemleri büyümekteler, veritabanları daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktalar. Büyüklüğü hızla artan mevcut verilerin işlenerek içerisindeki bağıntı ve ilişkilerin keşfedilmesi, onlara dayalı geçerli tahminlerinde bulunması, içinde bulunduğumuz bilgisayar çağında önemli bir kavram durumuna gelmiştir. Birçok ülkedeki eğitim sistemine elektronik günlüğü yazılımı kullanıma girmiştir. WEB yazılımı, özellikle  eğitim verilerin işlenmesi, eğitim yönetim stratejilerinin belirlenmesi, özdeğerlendirilmesi ve gelişme planlarının yapılmasında büyük bir katkıda bulunmaktadır. Bazı ülkelerinde üniversite bölüm tercihleri serbest olsa da iyi bir yönlendirmeye daima ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite bölümü veya meslek tercihi yapılırken elektronik günlükteki verilerin veri madencilik imkanları teknikleri ile işlenmesi iyi bir tercih etme zemini sayılabilir. Yapmış olduğumuz araştırmada veri madencilikte kullanılan   WEKA açık kodlu yazılımı  uygun olarak görülmüştür. Öğrencilerin eğitim başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesinde, veri madenciliği yöntemleri oldukça etkili sonuçlar verdiği bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği yöntemleri; WEKA;Veri depolama bulutları; Veritabanı analizi.