Mr. Havva Sabani

ERGENLİK DÖNEMİ VE KİMLİK KARMAŞASI

Özet

Ergenlik donemi “yetişkinliğe” adım dönemidir. Ergenlik çocukluk çağı ile yetişkin çağı arasında ki geçiş dönemi de olarak bilinir. İnsan hayatındaki en önemli gelişim dönemidir de diyebiliriz. Ergenlik çocukluktan çıktıktan sonra yetişkin bir insan olmadan önce bir kimlik kazanma dönemidir ve bu kimlik çocuğu bireysel ve toplumsal yeri açısından etkiler. Sağlıklı bir kimlik açısından kişinin kendine olan bakış açısının iyi olması gerekir. Bu çalışmanın amacı bireyde ergenlik donemindeki kimlik arayışını, karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara sağlıklı çozümlere nasıl ulaşacağını açıklamaktadır.

Anahtar kelimeler: ergenlik, kimlik karmaşası, kimlik arayışı,