Doc. Dr. Kalina Sotiroska Ivanoska

KENDİ KİŞİSEL ÇIKARLARINI ARTIRMAK AMÇLI PAZARLIK:
ÖRGÜTLERDE PRAGMATİK TAKİPÇİLER

Özet

Mesleki ve akademik literatürde takipçilik konusu gittikçe büyük ilgi görüyor. Bu çalışma örgütlerdeki çalışanlar arasındaki pragmatik takipçiliği analiz etmek için yürütülmüştür. Örnek, Makedonya Cumhuriyetinde farklı organizasyonlarda 190 çalışanı kapsamaktadır. Sonuçlar, çalışanların çoğunun kendilerini örnek olarak ilan ettiği ve onları pragmatiklerin izlediğini göstermektedir. 154 (81.1%) örnek takipçiler ve 25 (13.2%) pragmatiklerdir. Örnek takipçiler işin öz niteliklerine daha fazla önem verirler, pragmatistler dışsal olanlara daha fazla önem verdiklerini, ancak mesleki doyum oranının daha yüksek
olduğunu bildirirler. Liderlerin kendileri takipçiler arasında pragmatizmi teşvik edebilir. Astları ile siyasi oyunlar oynayan liderler aynı karşılığı bekleyebilir. Ayrıca, farklı liderlik stilleri bulunmaktadır ve pragmatizm, takipçiler için hem akılcı hem de güvenli bir seçimdir.
Anahtar kelimeler: takipçilik, liderlik, pragmatik, örnek verici, takipçiler