MAKEDONYA ÇOCUK EDEBİYATINDA IRKSAL, TOPLUMSAL, KÜLTÜREL, DİNİ VE CİNSEL STEREOTİPLERİ, ONLARIN TOPLUMSAL BAĞLAMI VE ESTETİK İŞLEVİ

Prof. Dr. Jovanka DENKOVA Makedonya – İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Dekanı

ÖZET

Çağdaş Makedonya Edebiyatının gençlere ait belli bir sayıda eserlerini okuduktan sonra, küçük yaştaki çocuklara ve ergenlik yaşındaki gençlere adanmış olduğunu tespit ettim. Biraz daha ayrıntılı inceleme yapıldığında, ilk başta doğru ve kibar, genç ergenlere ait eserlerde ise maalesef, bugünün gençlerinde giderek arttığını farkettiğimiz aşağılayıcı anlamlar taşıyan sözcüklerin olduğu farkedilmektedir. Elbette ki, bu tür aşağılayıcı anlamda sözcüklerin edebiyatta yer aldığını söylemekten ziyade, dil ve edebiyatın, toplumdaki değişmelere tümüyle ayak uydurduğu durumunun ispatıdır. Bu bağlamda, bu tür sözcüklerin yer aldığı eserler, eser müellifleri tarafınca gençlerin hayatları modern ve buhranlı yaşam koşullarına dönüştürülen, gerçekçi eserler olarak değerlendirilmektedir. Bu tür yaşam koşullarında, sokaklarda işitilen ve gençlerin kullandığı argo, jargon, aşağılayıcı sözcükler, yeminler, beddualar, küfürler ve saire sözcüklere rastlamak mümkündür.

Anahtar sözcükler: Çocuk ve gençere ait edebiyat, aşağılayıcı sözcükler

hikmet23_jovanka_denkova

This post is also available in: İngilizce