MAKEDONYA ÇOCUK VE GENÇLERİN EDEBİYATINDAN  ÖRNEKLERİNDE OTOBİYOGRAFİK KONUŞMASI

Prof. Dr. Jovanka Denkova

Štip, Macedonia, “Goce Delcev” University, Faculty of Philology

ÖZET

Bu yazıyı, çağdaş makedon çocuk ve gençlerin edebiyatında otobiyografik sorusunu  araştırıyor. Bu amaçla,  Dime İ. Karovski’nin „Beyaz“ ve Tome Momirovski’nin „Beyaz-Kara Çocukluk“ romanlarından metin üzerinde çalışacak. Elbette, burada diğer eserler de içerebilir, ama bu anlatım türü çağdaş makedon çocuk ve gençlerin şiirinde çok mevcut olmadığını kalır. İlk olarak, bir metin otobiyografik olduğunu söylenebilir veya otobiyografik elemanlari olduğunu temel teorik ayarları göre belirler. Sonra, yazarlarının farklı yaklaşımlar ne bir „otobiyografik bir metin“ olmalı gözden geçirecek, ondan

sonra özellikle bazı eserlerde açık ve örtük otobiyografik / kurgusal teknikleri veya belirli eserlerde gösterecek.

 

Anahtar Kelimeler: otobiyografi, otobiyografik konuşması, gençler ve çocuklar için romanlar, Makedonya çocuk edebiyatı.