Mr. Esfer ALİYİ

MAKEDONYA CUMHURİYETİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MENŞELİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARININ ÖNEMİ

Özet

Makedonya Cumhuriyeti`nde tasarruf oranları ve yatırımlar düşük düzeyde olup, daha dinamik bir ekonomik büyüme gerçekleştirmek için yeterli değildir. Diğer tarafta, orta vadede dış borç servisinin kısıtlı bütçe imkanları nedeni ile (uluslararası ve yerli) kreditörlerden borçlanması kabul edilir değildir. Yeterli tutarda tasarrufların olmamasının yanında Makedonya ekonomisinin yeni teknoloji ve bilgiye sahip olma ihtiyacı, yeni pazarların elde edilmesi de yerli ekonomik birimler için ayrı bir teşvik olmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu artan yatırım tutarlarını gerektirmektedir, daha önce belirttiğimiz nedenler dikkate alınarak, ülke ekonomik faaliyetlerinde uzun vadeli kaynak ve katalizatör olarak bakılan doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İnşaat sektöründeki yatırımların (yabancı ve yerli) ülkenin tüm ekonomik faaliyetlerine olan güçlü ve nispeten hızlı etkisini dikkate alarak çalışmamızı bu yöne yönlendiriyoruz. Asıl amacımız yabancı yatırımları, özellikle bir olay analizi ile önemli ekonomik ve stratejik partner olan Türkiye Cumhuriyeti`nin inşaat sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlarını incelemektir.
Anahtar kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, inşaat, Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti.