MAKEDONYA’DA TÜRK KADINI VE KADININ TÜRK EDEBİYATINDAKİ  YERİ

 

Doç. Dr. Mahmut ÇELİK

      Makedonya-İştip  „Gotse Delçev„ Üniversitesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı, e-mail: mahmut.celik@ugd.edu.mk 

 

ÖZET

 

Çalışmamız, bazı tarihsel gerçeklerden başlayarak günümüze kadar süregelen Makedonya’daki Türklerin durumu ve Türk kadınının edebiyatımızdaki yeri hakkında görüş bildirmektedir.

Makedonya’daki Türkler tarihinin eşsiz ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Makedonya, asırlarca  farklı etnik kökenden gelen bir çok topluluğun bir arada yaşadığı, Balkan yarım adasının merkezinde bulunan bir ülkedir. Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapıya sahip bir devlettir.Makedonya yüzyıllar boyunca İlirler, Yunanlılar, Romalılar, Slavlar,  ve diğer birçok büyük ve önemli topluluğun yaşamış olduğu  bölgedir.XIV yüzyılın sonunda, Makedonya Osmanlı hakimiyetine girince kısa zamanda ülkenin nüfüsü Türklerle doldu. Bu yüzden de bu topraklar da kültür ve gelenekleri bakımından büyük izler bırakmışlardır. Bu izleri Makedonya Türkleri halen kendi aralarında yaşatmaktadırlar.

 

Bu izleri Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan Türk kadını da tamamen kendi gelenek ve göreneklerine sahip çıkmışlardır. Ülkede Türk kadınının profil farklılığı yaşadığı bölgeye bağlı olarak değişir.XX yüzyılda ortalarında  Türk Kadını Makedonya Cumhuriyetinde eğitim açısından, halkı sosyal eğilimler hakkında bilinçlendirme teşfikçisi olmuştur.

 

Bu çalışmamızda ülkedeki Türk kadınının sosyal statüsünün incelenmesi ve  karşılaştırması yapılmıştır.Özelikle şehirlerde yaşayan ve kırsal bölgelerde yaşayan Türk Kadının profıl farklığığı üzerinde vurguda bulunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Makedonya, Türk, örf, adet, kadın, edebiyat

This post is also available in: İngilizce